UCN denuncia falta de limpeza nas rúas e abandono nas zonas verdes

O portavoz do partido independente Unión Centrista de Nigrán (UCN), Antonio Fernández Comesaña, denuncia a falta de limpeza -non só da vía pública-, senón tamén dos contedores e beirarrúas en pedra “que presentan un estado lamentable, contedores que desprenden fortes cheiros así como vertidos de sucidade en plena beirarrúa, especialmente do centro urbano de Panxón (porto, Jesús Espinosa-fronte á Farmacia e á altura do Pavillón), talvez por non levar a cabo o lavado dos contedores coa frecuencia estipulada, así como tampouco realizar o baldeo das rúas, especialmente na contorna dos contedores, cuxas beirarrúas presentan unha roña que di moi pouco e en favor dun municipio que aspira a proxectarse como un referente turístico de calidade, pero que este goberno esquécese de prestar uns servizos óptimos en limpeza, polo que está a dar unha imaxe terceiromundista do municipio”.

UCN denuncia que, “polo que se ve a limpeza non é unha prioridade para este goberno (non só pola sucidade e falta de limpeza de rúas e beirarrúas, así tamén polo abandono dos camiños do rural), tampouco o é o mantemento de xardíns e zonas verdes do municipio”. Segundo Fernández Comesaña só basta dar unha ollada polo paseo do litoral para observar como as xardineiras instaladas no paseo de Panxón a Praia América, están abandonadas e coas plantas completamente secas por falta de rega. “O mesmo sucede nos diversos xardíns -sen contar a pé de praia- que, aínda que dispoñen na súa maioría de sistemas de rega automática con aspersores, que non funcionan e tampouco se efectúa unha rega manual, dando lugar a un estado de abandono deplorable. Ou é a factura que ten que pagar o alcalde por aparecer na foto do acordo para evitar a folga de lixo?”, pregúntase o portavoz independente.

UCN advirte que mentres o alcalde afánase en promocionarse en festas e seráns do máis variado, e no que parece pon todas as súas enerxías para andar de “parranda”, mentres pola contra ten descoidado o municipio e sen atender as obrigacións propias do seu cargo, “porque para “parrandear” primeiro hai que ter os deberes feitos, cousa que por desgraza non sucede, e a imaxe do municipio cada vez está máis deteriorada, poñendo en perigo especialmente ao sector hostaleiro”.

Igualmente resalta UCN, sucede co descontrol e permisibilidade ante o turismo de autocaravana “que con todos os respectos, este verán coparon con máis dunha trintena de vehículos aparcados en toda a fronte do litoral costeiro e rúas adxacentes, cuxa imaxe tampouco resulta moi gratificante, a pesar de contar cunha partida de 15.000€ no orzamento municipal aprobado, co obxectivo de habilitar e regular un espazo de aparcadoiro controlado en condicións hixiénico-sanitarias para autocaravanas, sen que nada se fixo”.

Fernández Comesaña lamenta que o alcalde Juan González estea a dar a impresión de exercer máis como alcalde “folclórico” en lugar de asumir a súa responsabilidade como bo xestor, “e que a recado os veciños non só esperan senón desesperan do seu alcalde”, conclúe o portavoz independente.

O alcalde Juan González, pola súa banda, admitiu ser coñecedor do cheiro que desprenden algúns contedores e explicou que en moitos casos débese a que os usuarios non respectan os horarios de depositado de lixo nos mesmos, todo iso sumado á gran cantidade de turistas rexistrados nos últimos meses que provoca que o servizo non sexa efectivo ao 100%. “O momento para botar os restos orgánicos é á tardiña precisamente para que os residuos non empecen a descompoñerse en exceso antes de que os servizos de recollida fagan a rolda”, explicou González.

En canto á falta de mantemento das zonas verdes, González admitiu que os maceteiros necesitan un cambio así como a instalación dun sistema de abastecemento de auga. Con todo o rexedor mantivo que a cor dos xardíns, sobre todo en zonas pegadas aos areais, é o que ten que ter. “Nestas zonas a herba ponse grisácea porque se está acabando o verán e mantelas verdes de maneira artificial non ten sentido”, explicou. Con todo González asegurou que a imaxe do municipio non é mala e que en xeral todas as zonas atópanse nun estado aceptable.