Dispositivo especial na provincia para velar pola seguridade viaria durante as festas de San Xoán

Con motivo das distintas festas populares que se celebran ao redor das tradicionais fogueiras de San Xoán, o Subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra poñerá en marcha, desde o sábado, ás 18:00 horas, ata o domingo, ás 12:00, unha campaña especial de vixilancia sobre o consumo de alcol e drogas, mediante a cal se intensificarán os controis en calquera tipo de estradas e a calquera condutor co obxectivo de disuadilos de conducir cando consumisen alcol ou drogas, achegando seguridade aos demais usuarios da vía.

As patrullas da Agrupación de Tráfico da Garda Civil comprobarán que os condutores cumpran a normativa en canto refírese ao cumprimento dos límites legais creando a concienciación de que non soamente o alcol e a condución é un binomio perigoso, senón que tamén as drogas e a condución son en moitas ocasións sinónimo de morte.

Aínda que a vixilancia sobre estes consumos é permanente, durante estas festas intensificaranse os puntos de verificación de alcoholemia e de drogas nas vías de comunicación secundarias.

As sancións por conducir con drogas ou alcol no organismo é de 1000 euros e 6 puntos menos no carné e que podería chegar a ser delito dependendo da sintomatoloxía ou se se ve involucrado nun accidente e que a prevención de accidentes de circulación non está rifada coa diversión destes días.

É importante resaltar a responsabilidade do condutor e aumentar o seu compromiso coa seguridade de todos, que se manifesta cando se pon ao volante sen inxerir estas substancias, e así mesmo suxírese que comuniquen a través dos teléfonos 112 ou do 062 de calquera comportamento anómalo con respecto á seguridade viaria que presencie, alertando ás patrullas en evitación de que se produza un desgraciado accidente.

Anuncios