Anuncios
Ticker de novas

PP: “Se Nigrán non conta con orzamentos será pola desidia e incompetencia do alcalde”

FOTO: ALBERTO RODRÍGUEZ // O Grupo Municipal do PP de Nigrán nunha sesión plenaria.

O Grupo Municipal do PP de Nigrán quere realizar as seguintes consideracións en relación ao acontecido o xoves na sesión plenaria, na que se debateu sobre a proposta do goberno de aprobar de forma inicial os orzamentos para o 2018.

• Non se rexeitaron os orzamentos. A votación dos grupos do PP, Nigrán Decide e UCN, soamente pediu que quedasen sobre a mesa SEN DEBATER. Ademais destacar que o Grupo Municipal do PSOE non votou en contra de que quedasen sobre a mesa, senón que se ABSTIVO (algo de remorso deberían ter sobre a culpa da situación xerada).

• Non debía existir o consenso afirmado polo Sr. Alcalde e comunicado a través dos medios de comunicación, cando viña ditaminada favorablemente desde a Comisión Especial de Contas só cos votos do Grupo do PSOE. Ademais dous dos Grupos Municipais explicitaron nas últimas datas, e xa despois de celebrada a Comisión, que solicitarían condicións e explicaron cales eran, para que o seu voto fose en sentido afirmativo aos orzamentos (debeu darse enseguida conta de que meteu a pata falando de consenso na prensa, pois o mesmo día a través do correo corporativo, pedíusenos desculpas por tal afirmación e mesmo se ofreceu a publicar unha rectificación nos mesmos medios de comunicación).

• O noso grupo pediu deixalos sen debater a fin de que de forma previa désese cumprimento a un ACORDO PLENARIO votado a favor por todos os grupos da oposición. Este acordo foi o de establecer un REGULAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ, despois da presentación dunha MOCIÓN acerca da cuestión polo grupo Nigrán Decide, votado a favor por todos os grupos da corporación. No devandito pleno, todos os grupos políticos, incluídos o do PSOE, felicitaron ao grupo Nigrán Decide pola presentación da referida MOCIÓN.

• Curiosamente a data da celebración do Pleno, este Regulamento, nin sequera aparecía recollido na páxina web municipal.

• O problema real é que dous grupos da oposición manifestaron durante o debate plenario (por tanto quedou gravado na sesión): HABERÁ QUE ESPERAR A OUTRO GOBERNO MUNICIPAL, PORQUE CO ACTUAL NON É POSIBLE FALAR DE PARTICIPACIÓN NIN DE TRANSPARENCIA.

• O Alcalde e o Equipo de Goberno son os que teñen as competencias para facer cumprir os acordos plenarios e traer ao pleno os expedientes seguindo a tramitación previa administrativa precisa. Neste caso non se trataba xa dun compromiso legal, senón dun compromiso MORAL do actual Equipo de Goberno.

• O que fixeron os grupos antes mencionados cando votaron a favor de que o debate do orzamento queda sobre a mesa, non foi, como di o Alcalde, tirarlle para atrás o orzamento, senón ser coherentes coa súa propia decisión e votación de dar participación aos veciños a través dun procedemento regulamentariamente establecido, algo que non se fixo para a elaboración deste orzamento, cando así quedou comprometido o actual goberno unha vez aprobado o regulamento de participación cidadá.

• Desde o noso grupo sempre cremos que o Sr. Alcalde e o seu grupo son capaces de votar practicamente calquera proposta dos grupos da oposición. Outra cousa distinta é que estean dispostos a cumprilas, pois xa levan máis dunha decena delas sen cumprir.

• Co orzamento prorrogado e coas incorporacións de fondos provenientes doutras administracións, teñen máis que suficiente para traballar todo o ano, sendo algo practicamente seguro o que moitas partidas quedarán sen executar (NON HAI MÁIS QUE VER AS EXECUCIÓNS DO ORZAMENTO 2016 E O PRORROGADO AO 2017). Teñen partidas suficientes sen gastar como para poder aumentar o orzamento da Mancomunidade (por exemplo os fondos non utilizados para subvencións) que poderán utilizar sen problema ningún por parte da oposición, debido a que se trata dun compromiso de TODO O PLENO.

• Onde saen realmente prexudicados os veciños é en non ser capaces de gastar nin un só euro, dos máis de 5 millóns de euros do Remanente de Tesourería 2016 nas 24 obras que nos presentaron á oposición como necesarias para Nigrán, ou en empregar fondos municipais para subvencións encubertas realizadas de forma discrecional, como así recollen os informes de Intervención, ou non ser capaces de poñer en marcha a maioría de auditorías externas ás empresas de servizos contratadas polo Concello, non avanzar na aprobación do PXOM, e un longo etc. de lagoas de xestión que veñen acumulando no seu mandato.

• O que lle pedimos desde o noso Grupo é que mostre ese talante dialogante e participativo do que Vde. tanto se vangloria, constitúa o Consello de Participación Cidadá, convóqueo a posteriori para tratar o tema dos Orzamentos e traia ao pleno uns orzamentos con todos os formulismos cumpridos, pois á fin e ao cabo é sabido por todos que sería o último orzamento que presentarían durante o seu mandato municipal. Póñanse a traballar e non bote a culpa aos demais do que Vdes. non fagan ou non sexan capaces de facer. SE NIGRÁN NON CONTA CON ORZAMENTOS NO 2018 SERÁ EXCLUSIVAMENTE POLA DESIDIA E INCOMPETENCIA DO ALCALDE.

E proba máis que evidente é ademais a incapacidade de sacar adiante a modificación das NNSS que expoñen. A súa actitude prepotente, pouco dialogante e sen ánimo de acordar, a pesar de estar en minoría, unido á súa clara e máis que evidente capacidade de xestión e goberno, lévanlle a fracasos políticos como o de onte no que Nigrán sofre a un goberno socialista incapaz.

Anuncios