Rondalla de Chaín – «Global Muiñeira» Bis

A Rondalla «A Merced» de Chaín interpreta a «Global Muiñeira» no XXXVI Encontro de Rondallas de Gondomar. 6 de xaneiro de 20