PP e PSOE impiden instar á Xunta de Galicia a declarar como praga á vespa velutina

O Bloque Nacionalista Galego presentou dúas emendas ao texto dunha moción sobre o asentamento definitivo da vespa velutina en Galicia, debatida no pleno da Mancomunidade de Concellos do Val Miñor celebrado onte mércores.

Por un lado, propuxo engadir no primeiro punto dos acordos que na comisión de seguimento da problemática da vespa velutina, ademais do tecido asociativo apícola se inclúa a “froiticultores, comunidades de montes e asociacións medio ambientais e sociais”, como colectivos tamén implicados. Esta proposta foi aceptada.

Por outro, engadir un novo acordo no sentido de “instar ao Goberno galego a declarar a existencia da praga da vespa velutina nigritorax, e que sexa cualificada de utilidade pública a loita contra a praga da vespa velutina nigritorax”. Neste caso o voto en contra do Partido Popular e a abstención do PSOE impediron que a proposta saíra adiante.

A declaración como praga implicaría que, por directiva europea, tivera que iniciarse unha verdadeira campaña encamiñada ao control e erradicación, se esta fora posible, da praga. Unha campaña dotada da conseguinte e suficiente dotación orzamentaria, que posibilitaría realizar os estudos de campo, investigacións científicas e técnicas, e a formación de persoal cualificado, necesarios para enfrontar con rigorosidade e éxito a loita contra a velutina.

Desde o BNG, que xa ten presentado iniciativas neste sentido con anterioridade, lamentan que PP e PSOE non queiran apoiar esta proposta tendo en conta as consecuencias tan negativas, tanto medio ambientais como económicas, desta praga.