Denuncian que traballadores do Concello de Baiona cobran nocturnidade sen traballar nese horario

FOTO: CONCELLO DE BAIONA // Un dos empregados municipais utilizando o sistema de pegada dixital.

O Delegado de Persoal do Concello de Baiona, Joaquín Goce, e o Delegado da Asociación Sindical Independente de Baiona (ASIB), Jose Costas, denuncian pagos indebidos, xa que segundo indican hai traballadores que están a percibir o complemento de nocturnidade sen realizar nin unha soa hora da súa xornada de traballo en horario nocturno.

Un exemplo son os traballadores de limpeza viaria, recollida de lixos e que segundo a Resolución de Alcaldía de 31/10/12 realizan a súa xornada en horario de 5:00 a 12:30 e de 6:00 a 12:45 horas, respectivamente, polo que non realizan un terzo da súa xornada en horario nocturno, como esixe o Estatuto dos Traballadores. Así mesmo, dentro do servizo da Policía Local, non todos os traballadores forman parte do cuadrante anual, é dicir, que non se inclúen na rotación de quenda de noite, aínda que perciben complemento de nocturnidade.

“Esta anomalía foi informada á Alcaldía por este sindicato desde hai xa uns anos ata a data, mediante escritos, reunións, etc…, sen que dea unha solución á devandita discriminación, xa que os traballadores que realizan o seu servizo a quendas, que son os únicos que cumpren coa legalidade, teñen o mesmo soldo que os que están a traballar de mañá”, aseguran.

Tamén lembran que desde o 2016 por parte dos servizos de Intervención do Concello de Baiona, están a realizarse reparos a este pago ilegal, “reparos que desde a Alcaldía levantan para continuar pagando este complemento a quen non lle corresponde, sen que este sindicato entenda o motivo”.

En escrito remitido ao alcalde con data de 24 de novembro solicitan a emisión de informe por parte da Concellería de Persoal informando dos funcionarios que perciben complemento de nocturnidade e que non realizan a súa xornada en horario nocturno, tal como establece a lexislación vixente; a adecuación ao horario nocturno do devandito persoal ou no seu caso a eliminación desde o día da data do devandito complemento ou instrumento análogo de pago, ao persoal que non desenvolve o seu labor no devandito horario nocturno; a regularización contable do percibido non debido por parte do persoal que non tiña dereito a tal complemento mediante a apertura dun procedemento de restitución; e o inicio e a instrución de procedemento de esixencia de responsabilidade patrimonial aos responsables polos danos causados ás arcas públicas como consecuencia da realización de pagos indebidos.

En vista disto, o sindicato ASIB e os traballadores prexudicados pola devandita situación, ante a inacción da Alcaldía, poñerá estes feitos en coñecemento dos tribunais, “para que solucionen dunha vez esta situación e depuren as responsabilidades polos pagos indebidos nos salarios destes traballadores, co gasto que isto supón para as arcas municipais”.

Anuncios