A madrugada do domingo 29 de outubro finaliza o horario de verán

Este fin de semana finaliza o horario de verán que comezou o pasado mes de marzo co obxectivo de aproveitar mellor a luz solar nas actividades cotiás. A finalización supón atrasar os reloxos unha hora, é dicir, ás 03.00 horas volverán ser as 02.00 horas.

Segundo un estudo realizado pola Comisión Europea, esta medida ten impactos positivos non só sobre o aforro enerxético senón sobre outros sectores como o transporte, as comunicacións, a seguridade viaria, as condicións de traballo e os modos de vida, a saúde, o turismo ou o lecer.

O cambio horario remóntase á década dos setenta, cando se produciu a primeira crise do petróleo e algúns países decidiron adiantar os seus reloxos para poder aproveitar mellor a luz natural do sol e consumir así menos electricidade en iluminación.

O cambio horario e a súa finalización veñen impostos pola directiva europea 2000/84/CE, relativa ás disposicións sobre a hora de verán. A directiva obriga a aplicar un réxime horario de verán e un calendario común para as datas e horas ás que debe comezar e finalizar devandito horario en todos os Estados membros. A directiva non prevé a posibilidade de que un Estado membro non decida aplicar o réxime da hora de verán.