Anuncios
Ticker de novas

Gondomar proxecta a humanización da Praza Paradela cun orzamento de 800.000 €

FOTO: CONCELLO DE GONDOMAR // Proxecto de humanización da Praza Paradela.

O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, presentou esta semana aos grupos municipais o proxecto de humanización da Praza Paradela, do arquitecto gondomareño Pablo Muíños, acordado cos técnicos municipais. Segundo o rexedor se levará ao pleno do próximo día 21, onde debe ser aprobado. O orzamento de licitación das obras ascende a 800.00 euros, investimento que Ferreira busca noutras administracións como a Deputación ou a Xunta de Galicia.

O alcalde manifesta o seu compromiso dunha vez aprobado devandito proxecto polo pleno, este poida ser (aínda) susceptible de modificacións unha vez acordado cos distintos partidos políticos e co movemento asociativo do municipio, debido a que a reforma do interior do centro urbano implica unha remodelación importante. “Ditas obras son estrañadas e desexadas desde hai décadas pola cidadanía, por iso é polo que son unha prioridade para o crecemento e desenvolvemento do municipio”, asegura.

Proxéctase unha intervención global que reforma a praza da Paradela e a súa contorna para interrelacionar os diferentes espazos inconexos que existen na actualidade e mellorar a mobilidade. “A mellora da mobilidade da zona en estudo e a recuperación do espazo público para os cidadáns é un dos alicerces fundamentais da intervención”, engade Ferreira.

Para o rexedor, a consecución de espazos de relación de calidade é básica para que os lugares creados adquiran o valor representativo que se pretende conseguir. O proxecto debe revalorizar e potenciar os valores arquitectónicos propios dos espazos urbanos e dos edificios da área en estudo, especialmente da Praza do Concello e do propio edificio consistorial, situados de forma tanxencial no conxunto.

Preténdese a creación dun espazo único, relacionado, que una a praza da Paradela coa Praza do Concello e que se comunique, á súa vez, de forma fluída e adaptada, coas vías de acceso á área. “A Praza do Concello debe ser integrada no espazo renovado para centralizar a súa posición e eliminar a súa tanxencialidade actual. A eliminación (limitación) do tráfico rodado perimetral e continuo da praza da Paradela é fundamental para garantir esta relación”.

Formalízase dun espazo único e aberto que inclúe a rúa Ángel Urzáiz, a parte norte da praza da Paradela e a Praza do Concello. Desde esa plataforma descéndese, adaptándose á topografía, ata a cota inferior da praza, onde os únicos elementos que destacan volumétricamente son as árbores.

Exponse a recuperación da auga como fonte de vida da praza. A canle aberta de auga convértese no elemento vertebrador, da praza. O ruído, o movemento, o brillo da auga é base da dinamización serena da praza. Búscase unha imaxe de conxunto, integrada, onde a praza e o seu perímetro sexan parte dun todo, non elementos inconexos como na actualidade.

“A praza debe volver ser un lugar de reunión, descanso, de actividade social, seguindo o “Modelo da praza dos nenos” do Sociólogo Tonucci a cuxo convenio da Deputación de Pontevedra está adherido o Concello de Gondomar”, afirma Ferreira.

Para o alcalde é parte fundamental da intervención a eliminación de barreiras arquitectónicas mediante a creación de plataformas únicas, zonas de tránsito peonil onde non existan desniveis. “A creación de novos espazos verdes é outro dos elementos prioritarios, mediante a inserción de novas árbores na trama urbana”, conclúe.

2017-09-17 - 21462897_1898823650380188_1999573554867761479_n2017-09-17 - 21751645_1898820060380547_8906570328084918787_n

Anuncios