O Gondomar Club de Fútbol convoca Asemblea Xeral Ordinaria

FOTO: ALBERTO RODRÍGUEZ

A Xunta Directiva do Gondomar Club de Fútbol convoca a todos os seus socios á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o próximo día 15 de xullo ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda convocatoria.

A Asemblea desenvolverase no Centro Neural, situado no edificio da Policía Municipal de Gondomar, coa seguinte orde do día:

1. Aprobación do acta anterior.

2. Informe da decisións tomadas na Xunta durante a tempada 16/17.

3. Informe do Presidente.

4. Informe de tesourería da tempada 16/17.

5. Proxecto deportivo para a tempada 17/18. Creación de categorías inferiores.

6. Orzamento para a tempada 17/18.

7. Rogos e Preguntas.