PROXECTO TURGASUR

PROXECTO TURGASUR
FOTO: CEMMA // Equipo de voluntariado participante na mostraxe TurGaSur TGS03, realizada o 12/02/2019 nas augas da Ría de Vigo.