Nigrán inicia no Ceán a andaina do primeiro servizo público de atención temperá

O Concello de Nigrán vén de poñer en marcha no Ceán o seu propio Servizo de Atención Temperá público, dirixido a nenos de 0 a 6 anos con algún trastorno transitorio ou permanente no seu desenvolvemento ou en risco de padecelo. Este estará dirixido pola Asociación La Esperanza del Valle Miñor (empresa adxudicataria e xestora do CEE Juan María) e se atopa na antiga Escola de Nenas do Ceán (local municipal sede da entidade veciñal Dunas e cuxos usuarios, xenerosamente, autorizaron a empregar e a reformar).

O servizo conta cun logopeda, un fisioterapeuta e un psicólogo e forma parte da Rede Galega de Atención Temperá, estando cofinanciado ata finais de 2024 polo programa FSE+Galicia 2021-2027 con 182.604 €. A súa presencia en Nigrán permite dar verdadeira resposta ás necesidades das familias do municipio, xa que evitan ao fin desprazarse ata Vigo, onde a Consellería de Sanidade o ofrece a través da Clínica San Rafael, tendo lista de agarda. En calquera caso, os pacientes son derivados a través dos centros de saúde de Nigrán (pediatría), onde os centros educativos ou ben os propios servizos sociais do Concello tamén poderán recorrer para a petición de diagnóstico, sendo fundamental o seu traballo para a detección precoz dos trastornos ou do risco de padecelos.

“Recibimos unha subvención de aquí a finais de 2024 pero o noso obxectivo é mantelo permanentemente como un piar da nosa política ‘Un Nigrán para todos’”, explica o alcalde, Juan González, quen incide en que desde o Concello traballouse a contrarreloxo para “axeitar o local á nova función”. “Era unha demanda de moitas familias, educadores e sanitarios e unha prioridade para o Departamento de Servizos Sociais de Nigrán, así que a satisfacción é máxima”, recoñece.

Tal e como se solicitou desde o Concello, dispón dun fisioterapeuta a media xornada e un logopeda e un psicólogo a xornada completa que ofrecen o servizo de 7:30 a 15:30 horas e catro tardes á semana un mínimo de 4 horas. A maiores, a Asociación La Esperanza del Valle Miñor ofrece como mellora as instalacións do CEE Juan María en Parada, como poderían ser a piscina terapéutica, a sala de psicomotricidade ou a de estimulación.

Entre os casos con alta probabilidade de precisar deste servizo están os nenos con gran prematuridade, dano cerebral, parálises, trastornos do espectro autista, TDAH, trastornos de conducta ou emocionais, xordeira, cegueira, anomalías conxénitas do cerebro… Isto xeralmente implica un retraso no desenvolvemento xeral, da motricidade fina ou grosa, do sistema cognitivo, da linguaxe… Noutros casos, o neno que o precisa se atopa nunha situación de vulnerabilidade evolutiva debido a factores de risco biolóxicos, psicolóxicos ou sociais, e, por tanto, con alta probabilidade de sufrir un trastorno ou retraso no desenvolvemento de non mediar unha intervención temperá. Polo tanto, ditas actuacións non van dirixidas unicamente aos nenos que padecen algún déficit físico, psíquico ou sensorial, senón tamén aos que poden presentar problemas madurativos ou de adaptación (coñecidos como nenos de alto risco) e aos nenos sen unha patoloxía evidente.