Somos Nigrán solicita a exención do pago das taxas da auga e lixo a pensionistas

A pesar da subida do 8,5% das pensións, a escalada dos prezos, sobre todo dos alimentos, provoca que as persoas con pensións baixas sigan sen poder facer fronte aos gastos. Un gran número de persoas pensionistas recibe unha renda que non supera os 700 euros, entre elas figuran a viuvez, incapacidade permanente ou orfandade. Un dos colectivos que se atopan en situación de dificultade extrema é o das persoas que cobran pensións non contributivas. Esta precariedade ten maioritariamente rostro de muller.

Coa premisa de que, desde a administración local, ofrézanse vías para mellorar a calidade de vida das persoas pensionistas, Somos Nigrán solicita ao Concello de Nigrán a exoneración das taxas da auga e o lixo, así como bonificacións no pago do IBI, tomando os seguintes criterios para o acceso a esta axuda:

  • O total dos ingresos da unidade familiar non poderá ser superior ao salario mínimo interprofesional, establecido en 965,00 euros en 2022.
  • Non convivir con outra persoa en idade laboral que perciba ingresos pola súa actividade.
  • A vivenda para a que se solicita a exención deberá ser a habitual.
  • Estar empadroado no Concello de Nigrán e na vivenda para a que solicita a exención.