O xuíz ordena que se siga a causa contra o alcalde de Baiona por prevaricación e falsidade por sacarse cinco multas

O Xulgado de Instrución número 2 de Vigo, tras concluír a investigación, decretou que se continúe a tramitación do procedemento contra o alcalde de Baiona por un delito continuado de prevaricación administrativa e de falsidade documental por presuntamente simular ter unha licenza de estacionamento e sacarse cinco multas por aparcar nunha zona de carga e descarga. Ademais, tamén ordenou que se siga a causa respecto ao axente da Policía Local investigado por un delito de falsidade documental. Desta forma, instou a que se lle dea traslado ao Ministerio Fiscal e, no seu caso, ás acusacións persoadas, para que formulen escrito de acusación solicitando a apertura do xuízo oral ou ben o sobresemento da causa, sen prexuízo de que poidan, excepcionalmente, solicitar a práctica de dilixencias complementarias que consideren imprescindibles para formular a acusación.

O xuíz explica que, tras as actuacións practicadas, se desprende de forma indiciaria que o alcalde de Baiona foi denunciado en cinco ocasións, entre o 30 de abril e o 9 de xuño de 2021, por axentes da Policía Local da localidade por estacionar un vehículo da súa titularidade “de forma indebida en zona de carga e descarga”. Con motivo das anteriores denuncias, segundo o auto, tramitáronse os correspondentes expedientes sancionadores. O investigado, no trámite de alegacións, segundo explica o instrutor, recoñeceu ser o condutor do turismo e alegou que posuía unha licenza de aparcamento que lle autorizaba para estacionar nesa zona, pero eses días, segundo a súa versión, tíñaa colocada noutro vehículo da súa propiedade.

“A licenza de aparcamento achegada para xustificar o devandito estacionamento podería carecer dos elementos esenciais de validez (número de expediente administrativo, data e prazo de expedición, etc.) e podería simular a unha real, podendo ser creada para ese trámite de alegacións, de maneira que inducise a erro sobre a súa autenticidade, e recibindo informe da Secretaría do Concello de Baiona, esta sostén que non consta ningún procedemento administrativo nin ningún tipo de expediente relativo á expedición da devandita licenza”, salienta o xuíz no auto, no que destaca que esa licenza, “aparentemente simulada e carente de elementos necesarios para a súa validez”, sería asinada tanto polo alcalde como polo axente investigado, que naqueles momentos era o Oficial Xefe de Servizo da Policía Local, “podendo cooperar, polo tanto, ambos na elaboración de devandita suposta licenza”.

O xuíz afirma na resolución que todo parece indicar que, a pesar de que con carácter xeral se lles adoita requirir aos axentes policiais un informe de ratificación de todas as denuncias interpostas, neste caso “en ningunha das cinco denuncias fíxose, habéndose substituído devandito trámite por un informe do axente investigado”. A Unidade de Sancións de Tráfico da Deputación de Pontevedra, tras as alegacións presentadas polo alcalde, emitiu propostas de resolución no sentido de acoller as alegacións e o arquivo do procedemento.

O instrutor conclúe que o investigado, “con total desprezo ao deber de abstención que existía, ao concorrer nel a condición de denunciado e alcalde da localidade de Baiona”, asinaría o 23 de agosto de 2021 cinco resolucións distintas “acordando acoller as súas propias alegacións e arquivar todos os procedementos sancionadores por estacionamento indebido sen impoñerse a el mesmo ningún tipo de sanción, séndolles tales resolucións notificadas ao seu propio domicilio en persoa, o 2 de setembro de 2021, e provocando, así, a finalización do procedemento”. O auto non é firme, pois contra el cabe presentar recurso.