Especialistas de Vithas Vigo alertan de que o baixo rendemento escolar pode ser un sinal de trastornos da aprendizaxe

Uns malos resultados académicos poden ser un sinal de que existe un trastorno do neurodesenvolvemento como pode ser o trastorno para a aprendizaxe ou o trastorno de déficit da atención e hiperactividade (TDAH). Así o afirman psicólogos de Irenea – Instituto de Rehabilitación Neurolóxica do Hospital Vithas Vigo, que aconsellan realizar unha avaliación neuropsicolóxica para axudar a detectar a orixe destas malas cualificacións.

Este estudo debe de incluír, tanto aspectos cognitivos básicos e complexos, como emocionais e sociais, segundo a neuropsicóloga Marta Lazcano; mentres que o neuropediatra de Vithas Vigo, o Dr. Óscar Blanco Barca, engade que a adopción de correctas actuacións psicoeducativas de reforzo e acomodación derivadas da realización deste tipo de valoracións neuropsicolóxicas, son ferramentas imprescindibles para unha axeitada intervención.

Son varios os estudos que aseguran que a dificultade global da aprendizaxe ou dalgún dos seus campos específicos, así como o baixo rendemento académico e o fracaso escolar, convertéronse nun dos motivos máis frecuentes de consulta tanto en atención primaria como nas consultas especializadas de neuropediatría.

Sen ir máis lonxe, o Dr. Manuel Óscar Blanco Banca, neuropediatra do Hospital Vithas Vigo, asegura que, se algo comprobou na súa traxectoria profesional, é que este tipo de dificultades poden ser persistentes en caso de detección tardía ou se contan cunha intervención inadecuada, ata o punto de chegar a prolongarse á etapa adulta; e, mesmo, afectar a nivel laboral.

Comprender os procesos cerebrais

Na mesma liña, segundo Marta Lazcano, neuropsicóloga e coordinadora da área de neurorrehabilitación pediátrica de Vithas Vigo, “para realizar a abordaxe axeitada dun neno con este tipo de dificultades, o primeiro que debemos comprender son os procesos cerebrais que están na base da aprendizaxe. É dicir, á hora de realizar unha avaliación debemos ter en conta, por unha banda, aspectos cognitivos básicos como a percepción, a atención e a memoria ou complexos como a linguaxe, o pensamento, a creatividade ou a intelixencia, entre outros”.

Marta Lazcano tamén cre importante analizar “aspectos emocionais como o autocoñecemento, a autorregulación, a empatía e a motivación. Sen esquecer os sociais como o traballo cooperativo ou os físicos como o soño e a alimentación, que son fundamentais para a adquisición de coñecemento. Tras a análise de todo iso, desenvolvemos unha serie de estratexias pedagóxicas e psicolóxicas e adecuámolas ás características de cada neno e ás súas necesidades específicas. Desta forma, conseguimos que os métodos de ensino adáptense mellor á súa etapa de desenvolvemento evolutivo e ás súas diferenzas individuais”, afirma.

Disgrafía, disortografía, discalculia ou dislexia son algunhas das denominadas dificultades específicas de aprendizaxe (DEA), alteracións que contan cunha base neurobiolóxica e que afectan a procesos cognitivos implicados na escritura, a linguaxe, a lectura ou o cálculo aritmético e que adoitan incidir de forma directa no rendemento escolar e tamén na contorna natural do menor.

Por iso, os profesionais de Irenea, Instituto de Rehabilitación Neurolóxica de Vithas Vigo, manteñen unha relación fluída cos centros educativos dos seus pacientes, o que lles permite coñecer non só o seu rendemento académico, senón tamén como é a súa interacción cos compañeiros e profesores para poder reforzar habilidades e procesos que favorezan a súa integración, tanto no ámbito educativo, como nas súas diferentes contornas vitais.