A madrugada do domingo comeza o “horario de verán”

A madrugada do próximo domingo 27 de marzo comeza o horario de verán, que se prolongará ata a madrugada do domingo 30 de outubro. Este cambio materialízase co adianto dos reloxos unha hora, de forma que ás 02:00 horas serán 03:00 horas. Dáse así cumprimento á Directiva europea 2000/84/CE que segue vixente, sen excepción, en todos os Estados membro da Unión Europea.

As primeiras disposicións sobre o horario de verán adoptáronse en Europa en 1980 e desde o ano 2000, coa mencionada directiva, quedaron establecidas as regras que marcan o seu inicio en marzo e a súa finalización en outubro.

Dado o debate que a aplicación do cambio de hora suscita entre amplos colectivos sociais, a Comisión Europea realizou en 2018 unha consulta pública na que máis do 80% dos 4,6 millóns de cidadáns que participaron, mostráronse a favor de acabar cos cambios de hora. Con este resultado, a Comisión propuxo acabar con esta práctica e que en marzo de 2019 producísese o último cambio de hora.

Con todo, a falta de consenso entre os estados e as avaliacións de impacto fixo que Europa atrase a posible anulación do cambio horario, dando ademais a posibilidade aos distintos países de optar por permanecer no horario de inverno ou no de verán.