A Comunidade de Montes de Mañufe saca a concurso a cesión da cafetería do Centro Cultural

A Comunidade de Montes en Man común de Mañufe, en Gondomar, pon en coñecemento do público en xeral que se procederá á cesión de uso do local de cafetería do centro cultural da parroquia, situado no lugar de Moreira nº 20. Para iso recibiranse ofertas de acordo coas cláusulas estipuladas por esta Comunidade. O prazo de presentación de ofertas finaliza o próximo día 27 de marzo ás 12:00 horas. A continuación procederase á apertura das mesmas.

Poderanse presentar ata ese día e hora ou ben a través de correo postal dirixido á Comunidade (Moreira 20- Mañufe, código postal 36.388-Gondomar); a calquera membro da xunta directiva, ou ben no salón de actos da casa cultural desde as 11:30 horas do citado día 27. As cláusulas e modelo da oferta poderanse recoller no propio local da cafetería desde as 12:00 ata as 20:00 horas (calquera día da semana).

Calquera dúbida pódese consultar a través de contacto telefónico ao presidente (639828384) ou ao secretario (660086446).