Un xulgado de Vigo declara a relación laboral entre Glovo e 97 riders da provincia de Pontevedra

O Xulgado do Social nº5 de Vigo estima a proposta formulada pola Tesourería Xeral da Seguridade Social e declara a relación laboral entre a empresa Glovo e 97 riders da provincia de Pontevedra. A xuíza lembra no seu fallo a sentenza do Tribunal Supremo que establece que Glovo toma “todas as decisións comerciais”. “O prezo dos servizos prestados, a forma de pago e a remuneración aos repartidores fíxase exclusivamente por esa empresa. Os repartidores non perciben os seus honorarios directamente dos clientes finais da plataforma senón que o prezo do servizo recíbeo Glovo, quen posteriormente abona a súa retribución aos repartidores. Iso evidencia que Glovo non é unha mera intermediaria entre clientes finais e repartidores”, recolle a resolución xudicial. Contra esta sentenza cabe recurso de suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.