Baiona abre o prazo para participar na “Escola de Verán 2021”

FOTO: CONCELLO DE BAIONA // Actividades dos campamentos na Praza do Concello.

A Concellería de Igualdade do Concello de Baiona abre o prazo para solicitar praza para participar na Escola de Verán 2021. Dirixida a nenos e nenas nacidos entre o ano 2009 e 2017 en cuxas familias ambos os proxenitores atópense en situación laboral activa ou familias monoparentais en situación laboral activa. O programa desenvolverase ao longo do mes de xullo de luns a venres de 8:00 a 15:00 horas no CPI Cova Terreña e no CEP de Sabarís. Haberá flexibilidade no horario de entrada (de 8:00 a 9:15 horas) e no horario de saída (de 13:45 a 15:00 horas).

Ten como obxectivo xeral “facilitar ás familias do municipio un recurso para conciliar a vida laboral, persoal e familiar, establecendo un servizo sociocomunitario que mellore a calidade de vida do territorio, potenciando ademais a optimización de recursos a través da utilización dos centros educativos municipais fóra do horario lectivo”.

As persoas interesadas poden solicitar praza desde o luns 10 de maio até o luns 24 de maio, ambos os dous incluídos. As persoas interesadas en participar na convocatoria deberán presentar a solicitude de inscrición (Anexo I) debidamente cumprimentada e asinada, xunto coa documentación requirida no art. 9 e 12 das bases, no rexistro de entrada do Concello de Baiona de luns a venres en horario de mañá, solicitando cita previa no teléfono 986356779, ou a través da sede electrónica do Concello de Baiona. No caso de solicitudes presentadas pola sede electrónica, estas poderán presentarse en calquera hora ou día durante a vixencia do prazo de solicitudes até o luns 24 de maio ás 14:00 horas.

As bases que rexen esta convocatoria, xunto cos anexos, estarán a disposición das persoas interesadas na páxina web do Concello de Baiona(www.baiona.gal), no taboleiro electrónico e no rexistro xeral de entrada do Concello de Baiona (é necesario solicitar cita previa no 986356779). Tamén poden solicitarse a través do enderezo electrónico cim@baiona.gal ou administrativo.cim@baiona.gal ou no CIM, solicitando cita previa no teléfono 986/35 75 54.