Povisa inviste no primeiro semestre do ano máis de 1,2 millóns de euros en melloras

Nos seis primeiros meses do ano, Povisa investiu máis de 1,2 millóns de euros tanto en equipamento como na reforma das súas infraestruturas. Desta cantidade, a metade materializouse durante o mes de xuño, unha vez concluíu a etapa máis complicada da pandemia.

Respecto ao equipamento, o hospital dotouse na práctica totalidade dos servizos de tecnoloxía de última xeración que reforzará a existente. Entre ela, destaca a incorporación de novos ecógrafos, sistemas de monitoraxe, esterilizadores, densitómetros, padiolas de transporte e quirófano, mesas cirúrxicas, monitores e desfibriladores, entre outros.

No que respecta ás infraestruturas, está a acometerse a reforma do servizo de Urxencias, que finalizará en setembro, e tamén a modernización das instalacións e o equipamento tecnolóxico da Escola Universitaria de Enfermería. Ao mesmo tempo, está a actuarse na área de hospitalización, coa adquisición de máis dun centenar de camas que están a substituír de forma progresiva ás actuais, dentro do proxecto de renovación integral das habitacións de todo o complexo. Todas estas obras están a levarse a cabo mediante fases para evitar que interfiran no normal desenvolvemento da actividade asistencial.

Por outra banda, no segundo semestre do ano concentrarase a maior parte do investimento anunciado no mes de xaneiro polo conselleiro delegado de Ribera Salud. O plan estratéxico do grupo sanitario no seu primeiro ano á fronte de Povisa está dotado con 4 millóns de euros para modernizar as infraestruturas, renovar o equipamento tecnolóxico e reforzar os sistemas de información do hospital.