Aceba súmase á campaña “Comercio Seguro”

A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona sumouse á campaña “Comercio Seguro” impulsada pola Federación Provincial de Comercio, Turismo e Mercados, na que se outorga un selo de “Comercio Seguro”. Usará a ferramenta de autoavaliación da Dirección Xeral de Comercio da Xunta de Galicia, que xera un informe personalizado coas medidas que necesitan para cumprir a normativa en materia de seguridade fronte ao Covid-19.

Os locais comerciais interesados en saber se a día de hoxe cumpren cos requisitos de “Comercio Seguro” poden facer o seu autodiagnóstico na seguinte ligazón. Ese será o test que utilizará a Federación Provincial de Comercio, Turismo e Mercados para emitir o certificado que acreditará ao comercio seguro. Un selo que a Federación entregará, do mesmo xeito que fará Cocahi (Confederación Española de Cascos Históricos) de forma gratuíta a todos os establecementos que forman parte da Federación Provincial e que obteñan exclusivamente unha cualificación de elevado ou moi elevado.

Trátase dun selo que acredita que empregados e consumidores cumpren con todas as medidas de seguridade e protección decretadas pola administración competente para facer fronte ao Covid-19. Así é como a Federación Provincial de Comercio, Turismo e Mercados distinguirá os establecementos seguros. Trátase dun distintivo que ofrecerá unha garantía total ao consumidor. Para que o selo luza nun establecemento, o propietario terá que superar con nota a avaliación da Xunta de Galicia.

O baremo para seguir para a emisión do mencionado selo será o estipulado pola Xunta de Galicia no programa de autoavaliación ao que os comerciantes poden acceder a través do programa habilitado para iso e que deriva nun informe que reflicte o grao de cumprimento de cada establecemento e onde inclúe recomendacións sobre as medidas que necesitan implementar.

Só os establecementos que logren unha puntuación superior a 8 sobre un total de 10 obterán o selo certificado pola Federación Provincial que avala ao establecemento como “Comercio Seguro” e poderán expoñer o selo nos seus escaparates, comunicando aos seus clientes que devandito local comercial cumpre escrupulosamente coas directrices marcadas polo Goberno Galego e do Goberno de España.

A Federación Provincial, mediante todas as asociacións e os CCA, que a integran e son as entidades que mellor coñecen ao comercio de proximidade xa que están día a día con comerciantes e levan anos actuando como implementadores das políticas comerciais da Xunta de Galicia informarán a todo o sector da provincia para que os establecementos máis seguros poidan optar ao selo distintivo.

A Federación realizará revisións periódicas, e aleatorias, co Procedemento de Cliente Misterioso para comprobar o grao de cumprimento da normativa nos establecementos que obteñan o certificado coa finalidade de recoñecer o esforzo que están a realizar os establecementos por adaptarse á nova normativa e por garantir a seguridade e a saúde pública de traballadores e consumidores. Todo o sector se sentirá máis protexido tras ser avaliado.

Aqueles establecementos que non pasen a avaliación terán un prazo de 15 días para emendar as deficiencias e optar a unha nova revisión que lles permita contar co mencionado selo.