Máis de 56.500 autónomos de Galicia perciben hoxe a prestación extraordinaria por cesamento de actividade

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, informou hoxe de que 56.668 persoas autónomas da Comunidade perciben esta xornada a prestación extraordinaria por cesamento de actividade. O ingreso chega coa medida desenvolvida por mor da pandemia do COVID-19.

Na Comunidade galega son 56.668 persoas as que viron resolta de forma favorable a súa solicitude, entre os 61.425 totais, o que supón máis dun 92%. Isto enmárcase na aposta do Goberno por unha “rede de seguridade” para as persoas, que quere implantar coas súas medidas que buscan paliar os efectos económicos da pandemia.

No conxunto do Estado, hoxe, 919.173 autónomos van percibir a prestación extraordinaria por cesamento de actividade, o que supón unha inxección de 670,9 millóns de euros. Esta prestación, que conleva a exoneración de cotas á Seguridade Social de forma temporal, foi aprobada na Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, tras a declaración do estado de alarma.

Ten acceso a ela calquera traballador por conta propia inscrito no réxime correspondente que se vexa afectado polo peche de negocios debido á declaración do estado de alarma ou cuxa facturación caia no mes un 75% respecto a a media mensual do semestre anterior. No caso dalgúns colectivos como o réxime agrario, do mar – cunhas actividades moi estacionais- ou da cultura e o espectáculo, o período de cálculo adáptase ás peculiaridades deses sectores.

Máis dun millón de solicitudes

A data 15 de abril, 1.016.670 traballadores por conta propia solicitaron esta prestación extraordinaria ás mutuas colaboradoras da Seguridade Social. Aprobáronse o 97,3% das solicitudes tramitadas. A prestación ten unha contía do 70% da base reguladora, é dicir, un mínimo de 661 euros no caso dos que cotizan pola base mínima.

Para solicitala non se esixe período mínimo de cotización, só é necesario estar en alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) e acharse ao corrente de pago das cotizacións sociais. Ademais, é compatible con calquera outra prestación da Seguridade Social que o solicitante viñese percibindo, por exemplo, orfandade ou viuvez, e fóra compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.

Comunidades

As comunidades autónomas onde se rexistraron máis solicitudes son Andalucía, con 19,45% do total; Cataluña (15,35%), a Comunidade Valenciana (12,85%) e Madrid (12,42%). En termos absolutos, en Andalucía tramitáronse 192.154 solicitudes; en Cataluña, 151.633; e na Comunidade Valenciana, 126.879. Nos datos desagregados por CCAA hai un desaxuste temporal respecto a as cifras totais, polo iso a suma total é máis baixa.

Porcentaxes de solicitudes presentadas

Por sectores, o maior número de peticións concentrouse no sector comercio, con 123.883 peticións, mentres que lle seguen hostalería (112.854) e construción (68.560).

Aos autónomos que, ben se lles concedeu a axuda despois de realizar o trámite administrativo do pago desta primeira mensualidade ou a solicitaran despois do día 17 e paguen a cota de abril, devolveráselles de oficio por parte da Tesourería Xeral da Seguridade Social, no caso de que sexa concedida.

A axuda, que terá duración dun mes, ampliándose, no seu caso, ata o último día do mes que finalice o estado de alarma, busca protexer a falta de ingresos dos autónomos nesta situación excepcional e contribuír á supervivencia do seu negocio.

CC.AA. Solicitudes
Presentadas Resueltas
favorablemente
ANDALUCIA 192.154 175.771
ARAGON 25.022 22.615
ASTURIAS 24.782 22.470
BALEARES 24.197 19.617
CANARIAS 43.290 39.671
CANTABRIA 13.911 12.043
CASTILLA Y LEON 51.267 47.290
CASTILLA LA MANCHA 43.144 40.000
CATALUÑA 151.633 129.308
COMUNIDAD VALENCIANA 126.879 107.766
EXTREMADURA 25.162 23.177
GALICIA 61.425 56.668
COMUNIDAD DE MADRID 122.680 112.504
MURCIA 30.074 27.013
NAVARRA 10.533 9.307
PAIS VASCO 31.748 28.957
LA RIOJA 7.010 6.488
CEUTA 1.429 1.251
MELILLA 1.593 1.483
TOTAL NACIONAL 987.933 883.399