Propostas do PP para combater e paliar os efectos da pandemia en Nigrán

Desde o Grupo do Partido Popular de Nigrán queren manifestar o seu apoio a todas as medidas que leve a cabo o Concello, para axudar ás vítimas desta pandemia, tanto directas como indirectas. Novamente solicitan ao Alcalde abrir unha liña de comunicación co seu portavoz, Carlos Abal, para poder estar informados da situación e poder prestar o seu apoio no que se precise.

Co fin de mellorar a situación tanto sanitaria, asistencial e económica, provocada por esta pandemia, que se prolongará probablemente ata o 26 de abril, e moito máis alá as súas consecuencias económicas, queren propoñer algunhas medidas que se poderían poñer en marcha desde o Concello de Nigrán.

1. Realizar unha compra masiva de máscaras para podelas ofrecer ás persoas que o necesiten, comezando pola poboación con máis risco, xa que durante unhas cantas semanas, aínda será necesario o seu uso, sobre todo cando se levanten en parte algunhas medidas de confinamento, para evitar que a curva de contaxios volva subir e que o afán de conseguir as máscaras supóñalles un desembolso que non se poden permitir.

2. Poñer en marcha unha campaña de “Mask4All” (Máscaras para todos), ofrecendo titoriais sinxelos de como facelas, así como solicitar que aquelas empresas ou persoas que dispoñan de material, dóeno ao proxecto e o Concello compleménteo con compras de material para fornecer ás persoas que o demanden. Para promocionalo, facer un concurso de máscaras, que premie a máis orixinal, a máis fácil de facer, a máis chula…., que as persoas manden un pequeno vídeo co seu traballo.

3. Dotar a todo o persoal municipal, sobre todo á Policía Local, GES e Protección Civil, dos medios de protección adecuados para desenvolver o seu labor de forma segura.

4. Solicitar probas rápidas de coronavirus para todo o persoal de Policía Local, GES e Protección Civil, ou outras persoas que estean a prestar axuda aos veciños para evitar contaxios non desexados.

5. Desinfectar tamén as zonas rurais ademais das zonas máis concorridas.

6. Organizar un voluntariado municipal, formando grupos en función da tarefa que se necesite prestar (alimentación, traslado, medicinas, outros servizos), coordinados por mandos Sanitario, Asistencial ou Policial en función da súa tarefa, colaborando e coordinándose con ONGs que xa veñen presentado eses servizos no Concello. Non ten sentido que o único grupo de voluntariado fórmeno os concelleiros do PSOE, debe de abrirse a TODAS as persoas que o desexen, xa que moitas delas estarán mellor cualificadas que os propios concelleiros para prestar ese servizo.

7. Que o Concello fágase cargo de todos os gastos de Enterro e Incineración daqueles veciños de Nigrán mortos por esta pandemia. Se a situación é complicada, que isto non o complique aínda máis, xa que adoita ser un importe respectable.

8. Dotar ás familias que non poidan sufragalo, de acceso a Internet durante polo menos 6 meses, así como a doazón de computadores portátiles para que os alumnos poidan seguir o curso de forma telemática.

9. Crear unha axuda social de polo menos 3 mensualidades de 400€ para aquelas familias que carecen completamente de ingresos, e non reciben ningunha prestación social, xestionándoo de forma coordinada coas ONGs que veñen prestando servizos de axuda de forma permanente no Concello.

10. Aprazar a cobranza de impostos durante o período de alerta, e no caso de empresas e autónomos que tivesen que pechar polo decreto de alarma exoneralos de pago da taxa de lixo, auga, terrazas, IAE durante 3 meses.

11. Crear un fondo solidario no Concello, que sexa administrado de forma colexiada polas ONGs que están a colaborar de forma permanentemente no Concello, non polos políticos/funcionarios, onde tanto o Concello como todas as persoas e empresas que o desexen poidan facer achegas e que teñan as garantías de que se usará para axudar aos que o necesiten, sen importar as súas ideas políticas.

12. Poñer en marcha de inmediato o sistema de Plenos e Comisións por vía telemática como aprobou a Deputación recentemente, e dese xeito poder pagar facturas de empresas que necesitan eses ingresos máis que nunca neste momento.

13. Crear unha comisión de seguimento onde teñan cabida toda a corporación, Policía local, GES, Protección Civil, Garda Civil, Sanidade, Farmacéutico, Asistencial, Educación, ONGs, asociacións veciñais, asociacións empresariais, sindicatos, para establecer estratexias, prioridades e evitar duplicidades, desta forma poder abordar eficazmente esta situación na que toda axuda e boa idea debe ser benvida.

Anuncios