Chega a España un primeiro envío con preto de 1.200.000 máscaras

Un primeiro envío con preto de 1.200.000 máscaras, adquiridas de forma centralizada polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma), a través de Portos do Estado, chegou esta madrugada por vía aérea ao Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barallas, no marco do operativo que Aena está a manter para facilitar a chegada deste tipo de operacións.

A adquisición deste envío realizouse polo procedemento de emerxencia, conforme ao disposto no artigo 16 do Real Decreto-lei 7/2020, do 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder o impacto económico do COVID-19, ao amparo do previsto no artigo 120 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

O envío nesta remesa inclúe máis de 725.000 máscaras de protección FFP2, que se destinarán á súa distribución entre os traballadores do sector público no ámbito do transporte de competencia estatal, entidades e empresas do Grupo Mitma (ADIF e ADIF-Alta Velocidade, Renfe-Operadora, ENAIRE, AENA, Portos do Estado, etc.) e Correos, e ademais outras 75.000 destinaranse ao Ministerio do Interior, a distribuír entre os membros das Forzas e Corpos de Seguridade.

O envío que chegou a pasada noite a Madrid inclúe tamén 387.000 máscaras cirúrxicas que Mitma, con obxecto de atender as necesidades existentes no sistema nacional de saúde, entregará ao Ministerio de Sanidade, para a súa distribución aos establecementos sanitarios a través do Instituto Nacional de Xestión Sanitaria.

Eficaces para a protección da saúde dos traballadores

As máscaras do tipo FFP2, obxecto de adquisición de forma centralizada por Mitma a través do ente público Portos do Estado, en virtude da Orde TMA/263/2020, do 20 de marzo, pola que se regula a adquisición e distribución de máscaras por parte do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, de acordo cos criterios do Ministerio de Sanidade, son eficaces para a protección da saúde dos traballadores que se achen sometidos aos riscos derivados da actual pandemia ocasionada polo Coronavirus.

Nesta situación atópanse os colectivos de traballadores entre os que se vai a distribuír este material: profesionais sanitarios, persoal de Forzas e Corpos de Seguridade e traballadores do sector do transporte.

Hai que ter en conta que o avance exponencial do COVID-19 en todo o mundo incrementou a nivel global a demanda de material de protección para a abordaxe do virus, circunstancia que desbordou a capacidade de produción das fábricas destinadas a este tipo de equipamentos, xerando unha situación de escaseza desta clase de material.

Por iso, a Orde TMA/263/2020, do 20 de marzo, articulou un procedemento áxil e eficaz a nivel centralizado, dentro do marco xurídico aplicable durante a vixencia do estado de alarma, para adquirir o citado material de protección de maneira inmediata a fin de atender as necesidades derivadas da protección das persoas e facer fronte á situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19.