A madrugada do próximo domingo comeza o “horario de verán”

A madrugada do próximo domingo 29 de marzo comeza o horario de verán, que se prolongará ata a madrugada do domingo 25 de outubro. Este cambio materialízase co adianto dos reloxos unha hora, de forma que ás 02:00 horas serán 03:00 horas. Dáse así cumprimento á Directiva europea 2000/84/CE que segue vixente, sen excepción, en todos os Estados membro da Unión Europea.

O cambio de hora está suxeito actualmente a estudo dos respectivos países que integran a Unión despois de que a Comisión Europea realizase en 2018 unha consulta pública na que máis do 80% dos 4,6 millóns de cidadáns que participaron mostráronse a favor de acabar cos cambios de hora.

A Comisión de Ministros de Transporte e Turismo do Parlamento Europeo aprobou o mes de marzo do ano pasado pospoñer esta decisión, polo menos, ata o ano 2021.

O cambio de hora suscita un amplo debate entre diversos colectivos sociais. Nos últimos anos realizáronse diversos informes que tiveron en conta non só aspectos relacionados co posible aforro de enerxía, senón outras cuestións relacionadas coa necesidade de harmonización de horarios, a seguridade viaria, as condicións de traballo e as súas repercusións sobre a saúde, entre outras. Devanditos informes coinciden en sinalar que os beneficios do cambio de hora non parecen determinantes.

En agosto de 2018, e a solicitude do Consello de Ministros, creouse no noso país un Comité de Expertos do que forman parte destacados profesionais de todos os sectores involucrados. O seu obxectivo é analizar os factores a favor e en contra do cambio horario, así como o impacto que tería a decisión de adoptar de forma permanente una das dúas alternativas horarias.

Os resultados desta análise serán tidos en conta polo Goberno para tomar a decisión sobre o fuso horario en España.

Doutra banda, o Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) realizou en novembro do ano pasado unha enquisa na que o 65% dos participantes manifestouse a favor de permanecer no horario de verán.