Gondomar salva in extremis a construción da pasarela sobre o río Zamáns

Gondomar salva in extremis a construción da pasarela na contorna da praza de abastos sobre o río Zamáns e que comunicará coa rúa Curros Enríquez, tras adxudicar os traballos á empresa Calfensa Proyectos S.L. por un valor de 48.862 euros con impostos incluídos e unha garantía sobre danos de seis anos. O importe inicial da licitación ascendía a un total de 58.877 euros, dez mil máis que os ofertados pola construtora e grazas á ampliación de prazos realizada poderanse financiar con fondos procedentes do Plan Concellos 2017.

As actuacións chamadas “proxecto básico e de execución de pasarela peonil no centro urbano de Gondomar” foron asinadas electronicamente polo arquitecto Pedro González Souto o 10 de outubro de 2019, autorizadas once días máis tarde e licitadas o 29 dese mesmo mes, contan cun prazo de execución de 28 días e terían que estar rematadas como moi tarde o 30 de novembro de 2019. Uns prazos que presumiblemente foron ampliados así como os referentes á obtención de pregos e presentación de oferta, ambos os dous establecidos inicialmente no 6 de novembro e que finalmente se estenderon ata o 11 e o 13 do mesmo mes, respectivamente. A data de apertura de sobres levouse a cabo o 14 de novembro e presentáronse un total de sete empresas das cales Covsa foi excluído do proceso polo incumprimento de varios artigos da Lei de Contratos do Sector Público, LCSP.

Para levar a cabo o proceso de adxudicación atendéronse varios aspectos puntuables reducidos á oferta económica e duración da garantía. Calfensa Proyectos S.L. obtivo aquí a máxima puntuación ao expor un orzamento sen IVE de 40.382 euros fronte á realizada por Revcom Energías Renovables que ascendeu a 43.783. En canto ao prazo de cobertura sobre danos unha vez rematada a construción, cinco das seis que optaban á execución da obra ofreceron o máximo establecido en seis anos.

O proxecto contempla a construción dunha pequena ponte peonil que conectará a contorna da praza de abastos coa avenida Curros Enríquez, que fai a función de cinto bordeando o centro urbano, ademais dun paso sobreelevado que se unirá á beirarrúa contraria da circunvalación mellorando os accesos aos aparcamentos existentes na zona. Os traballos foron anunciados en 2016 e a axuda concedida en 2017, con todo producíronse unhas demoras na autorización debido ás obxeccións mostradas por Augas de Galicia que obrigaron a modificar o proxecto en repetidas ocasións. O plan inicial contemplaba a construción dunha zona de aparcamento entre os bloques de vivendas e o leito fluvial. Unha parte xa está rematada desde hai meses mentres que a restante comezou coincidindo coas obras da pasarela, que polo momento xa contan con cimentación.