UCN acusa o alcalde de mentir sobre a parcela abandonada na Ramallosa

O portavoz do partido independente Unión Centrista de Nigrán (UCN), Antonio Fernández Comesaña, denuncia as mentiras vertidas polo alcalde Juan González en relación á parcela abandonada e chea de maleza e con serio perigo de contaminación hixiénico-sanitaria, situada no centro urbano da Ramallosa, lindeira coa Praza de Abastos, o río Miñor e dentro da zona declarada como Rede Natura 2000.

“Non só mentiu no pleno o pasado luns, en contestación á pregunta formulada polo portavoz de UCN, pedindo explicacións das xestións realizadas en cumprimento do acordo plenario do 11/2016 -aprobado por unanimidade a proposta de UCN- ao obxecto de recuperar para o dominio público a parcela lindeira coa praza de Abastos, informando da existencia de informes técnicos municipais en relación a que a construción non está danada estruturalmente, cando é totalmente falso que exista informe técnico algún no expediente. O que si hai é un informe do inspector de sanidade do 26/10/2009, onde advirte dos riscos para a saúde pública, pero facendo caso omiso por parte do Concello”, afirma Fernández Comesaña.

Segundo o portavoz de UCN, unicamente existe unha providencia do alcalde de data 5/12/18, pola que solicita “informe técnico sobre valoración do estado do inmoble sinalando as obras necesarias e as medidas cautelares que proceda adoptar….”, pero que a día de hoxe aínda non existe informe algún asinado no expediente; nin tampouco informe recente da Xefatura Provincial de Costas, na que acredite a situación administrativa da parcela, como indicou no pleno, e igualmente manifestado ao periódico Faro de Vigo.

“Con todo, existe un escrito remitido o 14/10/2009 polo Servizo de Costas de Pontevedra, no que informa “que os terreos se atopan situados dentro do deslinde do dominio público marítimo-terrestre, e que no ano 1904 foi outorgada unha concesión para a construción de almacéns e industria de ultramarinos, concesión que se atopa actualmente (14/10/2009), incursa nun expediente de caducidade”, polo que case dez anos despois, aínda non sabemos oficialmente cal é a situación real da concesión, e o que é máis grave, tampouco existe constancia no expediente da remisión ao Servizo de Costas da moción aprobada por unanimidade en novembro de 2016, e que pasados case 30 meses o alcalde non fixo xestión algunha respecto diso, a pesar de que ao parecer -segundo di e que ninguén ten constancia-, hai uns días visitou a zona o Xefe Provincial, interesándose pola parcela, pero oficialmente non hai constancia algunha en resposta ao acordo plenario”, engade Fernández Comesaña.

UCN lamenta que tivese que denunciar publicamente a situación de abandono, foco de contaminación con proliferación de ratas, grave perigo sanitario e de seguridade, así como degradación da contorna urbana da Ramallosa, co agravante de que o alcalde reside a escasos cen metros da contorna, e que parece non importarlle, para que precisamente onte reaccionase -aínda que moi tarde- ordenando a unha brigada de operarios municipais para que procedan á súa limpeza, así como o incumprir acordos.

Fernández Comesaña, esixe o cumprimento do acordo plenario para recuperar a parcela para fins públicos, máxime cando ao parecer a concesión leva anos caducada, polo que resultase máis fácil resolver, en caso contrario, que se inicie expediente de expropiación forzosa da parcela, “pero lamentablemente o que falta é vontade política e capacidade de xestión por parte do alcalde para levalo a cabo. Tampouco se comparte a súa idea anunciada á prensa de recuperar o inmoble, senón que debe ser todo destinado a zona verde para uso e goce dos veciños”, conclúe o portavoz independente.