Vista parcial de Panxón

Postal Nº 5 de Ediciones Carrasco titulada «Panjón (Galicia) – Vista Parcial».