CULTURA INVESTIRÁ MÁIS DE 500.000 € NA RESTAURACIÓN DA EX COLEXIATA DE SANTA MARÍA DE BAIONA

CULTURA INVESTIRÁ MÁIS DE 500.000 € NA RESTAURACIÓN DA EX COLEXIATA DE SANTA MARÍA DE BAIONA