Nigrán aumentará en 60.000 € a vindeira contratación do servizo de axuda a domicilio

O Concello de Nigrán aumentará en 60.000 € o orzamento base de contratación do servizo de axuda a domicilio ata chegar aos 225.000 € despois de que se aprobase no pleno a moción do goberno coa proposta de modificación en cuestión. Este acordo permite que os técnicos municipais continúen coa tramitación do expediente de contratación do servizo, xa que a concesión administrativa outorgada á empresa Atendo no 2016 expira xa no mes de maio.

A esta suba de 60.000 € nesta partida se engade á de 20.000 € realizada no ano 2016 polo goberno de Nigrán, o que supón un aumento de 80.000 € (35,5%) en só dous anos. «O obxectivo deste incremento é que a calidade do servizo que ofrezan as empresas sexa excelente e, ao mesmo tempo, chegar a máis usuarios. Trátase dun asunto clave na política social deste goberno no que non se poden escatimar os cartos», defende o alcalde, Juan González.

A previsión dos Servizos Sociais do Concello é que no ano 2018 se asignen 19.896 horas aos usuarios da axuda á dependencia e 3.700 aos de libre concorrencia (non cubertos pola Lei de Dependencia).

O servizo de axuda no fogar inclúe intervencións de carácter persoal, doméstico, socio-educativo ou preventivo que levan a cabo persoal cualificado con supervisión técnica directa dos servizo sociais do Concello. Así, unha traballadora pode axudar a levantarse ou deitarse ao dependente, ocuparse da súa hixiene ou alimentación, acompañalo a consultas ou tratamentos, limpeza e compra na vivenda, lavado de roupa… Ou prestar atención de carácter psicosocial e educativa, socialización, servizo de podoloxía ou fisioterapia… En ningún caso o tempo de atención aos usuarios pode ser menor a 30 minutos diarios.