Rondalla de Parada – «Mi Gran Noche»

A Rondalla Santiago de Parada interpreta «Mi Gran Noche» de Raphael no XXXVI Encontro de Rondallas de Gondomar. 6 de xaneiro de 2018.