2.300 EFECTIVOS DA GARDA CIVIL NA LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS

2.300 EFECTIVOS DA GARDA CIVIL NA LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS