O PP considera ilegal o desconto nas escolas municipais para empadroados en Nigrán

FOTO: CONCELLO DE NIGRÁN // Patinaxe.

O Partido Popular de Nigrán denuncia a ilegalidade cometida a propósito polo equipo de goberno ao aprobar a ordenanza de prezos públicos para as escolas deportivas e culturais municipais nos termos que se aprobou.

O Grupo Municipal do PP opúxose ao texto da ordenanza finalmente aprobada só polo grupo do PSOE, coa abstención de UCN, Nigrán Decide e o BNG, ao ser absolutamente contraria a dereito segundo afirmouno a Intervención Municipal na sesión de carácter extraordinario da Comisión de Contas celebrada este mes.

Os populares propuxeron ademais sen que fose aceptada unha rebaixa global para todos e todas as actividades entre o 5 % e o 10% do importe do ano pasado pola menor duración das actividades ao mesmo custo na tempada 2015-2016 e pola repartición das actividades deportivas en múltiples localizacións na tempada 2016-2017 co consecuente prexuízo xerado aos usuarios.

O apartado ilegal, e discutido tecnicamente por todos na Comisión é o que di: (…) «Os cidadáns empadroados en Nigrán terán dereito a unha bonificación do 25% sobre o prezo público» (…).

A Intervención achegou diferentes sentenzas do Tribunal Supremo que impiden que en calquera tipo de ordenanza de carácter fiscal discrimínese en función do lugar de residencia.

Ademais, o PP achegou Informe do Defensor do Pobo no que textualmente se di: As ordenanzas municipais non poden esixir estar empadroados no Municipio para obter descontos na utilización de servizos prestados polo Concello, nin deseñar bonificacións, subvencións e axudas aos usuarios que non atendan á capacidade económica e demais circunstancias legalmente previstas e non ao seu lugar de residencia.

“A pesar da claridade da lei, o Alcalde de Nigrán e o seu Equipo de Goberno decidiron ignorala e minusvalorar as consecuencias do seu non cumprimento, pero o noso grupo vai iniciar o estudo de medidas que amparen un trato igual para todos os cidadáns independentemente do seu lugar de residencia”, asegura o PP nun comunicado.

“Empezaron xustificándose en que Baiona e Gondomar facían o mesmo (discriminar nos prezos públicos se se residía fóra destes municipios). Demostróuselles con documentos na sesión que isto non era certo. Deulles igual e logo aduciron que o facía Vigo, municipio que curiosamente ten este tipo de actividades municipais externalizadas a unha empresa privada, que aplica iguais tarifas a todas as persoas que usan os servizos, non discriminado por lugar de residencia”, engaden os populares.

“Insistíuselles que na Mancomunidade do Val Miñor non deberían discriminar aos habitantes dos municipios de Gondomar e Baiona. Deulles igual, e o alcalde nesa a súa actitude habitual de pasotismo e de tomarse todo como un xogo acabou dicindo ‘En algo temos que ser novidosos’. E se o serán, pero en ser un municipio que discrimina”.

Desde o Grupo Municipal do PP pensan que se nunca é procedente facer discriminacións e diferenzas segundo o lugar onde se resida, o é moito menos na actual conxuntura política de España, “pero a políticos coa pouca cabeza e capacidade de perspectiva que actualmente rexen os destinos de Nigrán, seguro que nin sequera se lles pasou isto pola cabeza”.

“Esperamos que non soamente nós, senón calquera cidadán español, que vise restrinxidos os seus dereitos dunha forma absolutamente ilegal, parcial e inxustificada pola decisión adoptada polo Equipo de Goberno de Nigrán, faga tamén facer valer a legalidade e reclame os seus dereitos constitucionais como cidadán español”, conclúen os populares.