Procesión da Virxe en San Cibrán

Procesión da Virxe en San Cibrán, Donas-Gondomar. 13 de maio de 2017.