Procesión da Soidade en Baiona

Procesión da Soidade en Baiona. 15 de abril de 2022.