BAIONA

Completada a renovación do abastecemento, pluviais e acometidas eléctricas na rúa Cidade de Vigo

O Concello de Baiona pasou revista este venres aos traballos de humanización que se levan a cabo na rúa Cidade de Vigo dende o pasado mes de novembro. As labores están xa moi avanzadas e […]