PROCESIÓN DE SAN MIGUEL EN PEITIEIROS (24)

PROCESIÓN DE SAN MIGUEL EN PEITIEIROS (24)