O titular do Goberno galego preside a reunión da Comisión de Coordinación Operativa

O titular do Goberno galego preside a reunión da Comisión de Coordinación Operativa