O titular do Goberno galego na videoconferencia co presidente do Goberno central e os presidentes autonómicos

O titular do Goberno galego na videoconferencia co presidente do Goberno central e os presidentes autonómicos