O titular do Goberno comparece na Deputación Permanente

O titular do Goberno comparece na Deputación Permanente