MANUEL BARREIRO ÁLVAREZ

MANUEL BARREIRO ÁLVAREZ
Manuel Barreiro Álvarez coa laureada de San Fernando e a cruz de 1ª clase de María Cristina.