Foto 2

Foto 2
FOTO: CEMMA // Realización de fotografías a bordo da «Toniña Un» durante a mostraxe TurGaSur TGS03, realizada o 12/02/2019 nas augas da Ría de Vigo.