CENTRO DE SAÚDE DE GONDOMAR

CENTRO DE SAÚDE DE GONDOMAR
FOTO: ALBERTO RODRÍGUEZ // Centro de Saúde de Gondomar.