O goberno de Nigrán vai a tramitar unha modificación das novas normas subsidiarias

Nigrán Decide tivo coñecemento, a través da revisión dos decretos da alcaldía aprobados no mes de decembro, de que o día 28 de dito mes se adxudicou un contrato menor para a redacción dun documento […]