2022-10-10 – DANIEL FERNÁNDEZ CERZÓN

2022-10-10 – DANIEL FERNÁNDEZ CERZÓN
Mesma imaxe con dúas semanas de diferenza, a primeira tras acabar o traxecto desde Ferrol e a segunda desde Sarria. Nas dúas visibiliza a síndrome de Usher.