2022-09-27 – FUNDACIÓN MENELA

2022-09-27 – FUNDACIÓN MENELA
O xerente de Menela, Jose Manuel Varela, e o seu director, Cipriano Jiménez, á esquerda e dereita, respectivamente.