2021-09-15 – Unha persoa recolle unha incidencia de accesibilidade no aplicativo

2021-09-15 – Unha persoa recolle unha incidencia de accesibilidade no aplicativo