Presentados 25 proxectos á convocatoria de axudas Leader 07

Presentados 25 proxectos á convocatoria de axudas Leader 07