2020-11-19 – GALIÑEIRO2-001

2020-11-19 – GALIÑEIRO2-001
FOTO: SOS GROBA // Recreación do parque eólico na Serra do Galiñeiro.