20-11-06 Protesta_Limpeza_Cunqueiro_Vigo_02

20-11-06 Protesta_Limpeza_Cunqueiro_Vigo_02