2020-05-20 – Traballadora Social de COGAMI-Olalla Esmorís- atendendo consultas de persoas usuarias

2020-05-20 – Traballadora Social de COGAMI-Olalla Esmorís- atendendo consultas de persoas usuarias